cs:ch-tcs-crt-crl.html

Serverové certifikáty TCS

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS (serverové certifikáty), poskytované od 1. 5. 2020.


RSA certifikáty - kořen AAA Certificate Services


AAA Certificate Services (kořenový certifikát)

Jméno CA C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 1
Otisk SHA1 d1:eb:23:a4:6d:17:d6:8f:d9:25:64:c2:f1:f1:60:17:64:d8:e3:49
Otisk SHA256 d7:a7:a0:fb:5d:7e:27:31:d7:71:e9:48:4e:bc:de:f7:1d:5f:0c:3e:0a:29:48:78:2b:c8:3e:e0:ea:69:9e:f4
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.comodoca.com)


USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od 12. března 2019
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 39:72:44:3a:f9:22:b7:51:d7:d3:6c:10:dd:31:35:95
Otisk SHA1 d8:9e:3b:d4:3d:5d:90:9b:47:a1:89:77:aa:9d:5c:e3:6c:ee:18:4c
Otisk SHA256 68:b9:c7:61:21:9a:5b:1f:01:31:78:44:74:66:5d:b6:1b:bd:b1:09:e0:0f:05:ca:9f:74:24:4e:e5:f5:f5:2b
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo da:43:bd:13:9b:d2:58:bb:4d:d6:1c:ac:c4:f3:db:e0
Algoritmus podpisu sha 384
Délka klíče 4096 bitů
Otisk SHA1 c2:82:6e:26:6d:74:05:d3:4e:f8:97:62:63:6a:e4:b3:6e:86:cb:5e
Otisk SHA256 37:83:4f:a5:ea:40:fb:f7:b6:11:96:95:59:62:e1:ca:05:58:87:24:35:e4:20:66:53:d3:f6:20:dd:8e:98:8e
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)


Řetěz certifikátů (jen mezilehlé certifikáty) Stáhnout (PEM)
Řetěz certifikátů (včetně kořene) Stáhnout (PEM)RSA certifikáty - kořen USERTrust RSA Certification Authority


USERTrust RSA Certification Authority (kořenový certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 1. únor 2010
Platnost do 18. leden 2038
Sériové číslo 01:fd:6d:30:fc:a3:ca:51:a8:1b:bc:64:0e:35:03:2d
Algoritmus podpisu sha 384
Délka klíče 4096 bitů
Otisk SHA1 2b:8f:1b:57:33:0d:bb:a2:d0:7a:6c:51:f7:0e:e9:0d:da:b9:ad:8e
Otisk SHA256 e7:93:c9:b0:2f:d8:aa:13:e2:1c:31:22:8a:cc:b0:81:19:64:3b:74:9c:89:89:64:b1:74:6d:46:c3:d4:cB:d2
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo da:43:bd:13:9b:d2:58:bb:4d:d6:1c:ac:c4:f3:db:e0
Algoritmus podpisu sha 384
Délka klíče 4096 bitů
Otisk SHA1 c2:82:6e:26:6d:74:05:d3:4e:f8:97:62:63:6a:e4:b3:6e:86:cb:5e
Otisk SHA256 37:83:4f:a5:ea:40:fb:f7:b6:11:96:95:59:62:e1:ca:05:58:87:24:35:e4:20:66:53:d3:f6:20:dd:8e:98:8e
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)


Řetěz certifikátů (včetně kořene) Stáhnout (PEM)ECC certifikáty - kořen kořen AAA Certificate Services


AAA Certificate Services (kořenový certifikát)

Jméno CA C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 1
Otisk SHA1 d1:eb:23:a4:6d:17:d6:8f:d9:25:64:c2:f1:f1:60:17:64:d8:e3:49
Otisk SHA256 d7:a7:a0:fb:5d:7e:27:31:d7:71:e9:48:4e:bc:de:f7:1d:5f:0c:3e:0a:29:48:78:2b:c8:3e:e0:ea:69:9e:f4
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.comodoca.com)


USERTrust ECC Certification Authority (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Vydavatel C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Comodo CA Limited, CN = AAA Certificate Services
Platnost od 12. březen 2019
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 56:67:1d:04:ea:4f:99:4c:6f:10:81:47:59:d2:75:94
Otisk SHA1 ca:77:88:c3:2d:a1:e4:b7:86:3a:4f:b5:7d:00:b5:5d:da:cb:c7:f9
Otisk SHA256 a6:cf:64:db:b4:c8:d5:fd:19:ce:48:89:60:68:db:03:b5:33:a8:d1:33:6c:62:56:a8:7d:00:cb:b3:de:f3:ea
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT OV ECC CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV ECC CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo eb:8e:81:19:71:29:f4:af:64:ef:81:4a:2f:50:ce:e9
Otisk SHA1 8a:63:c0:19:62:01:65:b8:51:20:c8:de:b3:36:2d:07:95:02:04:86
Otisk SHA256 08:37:99:e8:b2:b9:01:6e:44:70:2e:bf:9b:f3:69:ce:25:3f:e1:fb:eb:65:0e:5d:f1:0e:f4:4d:87:bf:3b:ae
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)


Řetěz certifikátů (jen mezilehlé certifikáty) Stáhnout (PEM)
Řetěz certifikátů (včetně kořene) Stáhnout (PEM)ECC certifikáty - kořen USERTrust ECC Certification Authority


USERTrust ECC Certification Authority (kořenový certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Platnost od 1. únor 2010
Platnost do 18. leden 2038
Sériové číslo 5c:8b:99:c5:5a:94:c5:d2:71:56:de:cd:89:80:cc:26
Otisk SHA1 d1:cb:ca:5d:b2:d5:2a:7f:69:3b:67:4d:e5:f0:5a:1d:0c:95:7d:f0
Otisk SHA256 4f:f4:60:d5:4b:9c:86:da:bf:bc:fc:57:12:e0:40:0d:2b:ed:3f:bc:4d:4f:bd:aa:86:e0:6a:dc:d2:a9:ad:7a
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT OV ECC CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV ECC CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo eb:8e:81:19:71:29:f4:af:64:ef:81:4a:2f:50:ce:e9
Otisk SHA1 8a:63:c0:19:62:01:65:b8:51:20:c8:de:b3:36:2d:07:95:02:04:86
Otisk SHA256 08:37:99:e8:b2:b9:01:6e:44:70:2e:bf:9b:f3:69:ce:25:3f:e1:fb:eb:65:0e:5d:f1:0e:f4:4d:87:bf:3b:ae
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)


Řetěz certifikátů (včetně kořene) Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2024/04/24 18:43