cs:ch-personal-overview.html

Osobní certifikáty

CESNET PKI poskytuje v současné době dva typy osobních certifikátů:

Osobní certifikáty TCS
Osobní certifikáty TCS jsou použitelné pro zabezpečení elektronické pošty. Implicitně jim důvěřuje většina klientů elektronické pošty.

Certifikáty CESNET CA4.
Osobní certifikáty vydané certifikační autoritou CESNET CA 4 je možné použít pro přihlašování ke gridovým službám. Dále jsou nasazovány tam, kde není možné nebo není efektivní zapojení organizace do federace identit eduID.cz a tím pádem i připojení ke službě TCS Personal. Cerifikátům CESNET CA4 automaticky nedůvěřuje žádný klient elektronické pošty.

Last modified:: 2020/11/30 11:49