cs:ch-personal-overview.html

Osobní certifikáty

CESNET PKI poskytuje v současné době dva typy osobních certifikátů:

Osobní eScience certifikáty TCS
jsou použitelné pro:

  • autentizaci uživatelů v gridových infrastrukturách.
  • zabezpečení elektronické pošty

Implicitně jim důvěřuje většina klientů elektronické pošty.

Certifikáty CESNET CA3.
CESNET CA3 je nástupkyní „původní“ certifikační autority CESNET CA provozované CESNETem od roku 2005 do roku 2011. Osobní certifikáty vydané touto autoritou jsou nasazovány tam, kde není možné nebo není efektivní zapojení organizace do federace identit eduId.cz a tím pádem i připojení ke službě TCS Personal. Cerifikátům CESNET CA3 automaticky nedůvěřuje žádný klient elektronické pošty.

Poslední úprava:: 2015/07/13 16:06