cs:ch-migrace-z-cesnet-ca.html

Toto je starší verze dokumentu!


Postup migrace z CESNET CA

Od 7. listopadu 2010 stávající CESNET CA přestane vydávat nové certifikáty. Po následujících 13 měsíců, tedy do 7. prosince 2011, bude zajišťovat pouze pravidelné vydávání revokačních listů a případné revokace platných certfikátů.

Všem uživatelům a správcům služeb doporučujeme migraci na služby CESNET TCS. Uživatelé jistě ocení rychlejší zpracování žádostí o certifikáty a skutečnost, že žádosti zpracovávají kolegové z jejich domovské organizace, nepochybně také ocení až tříletou platnost vydávaných certifikátů.

V případě, že organizace nemůže využívat služeb CESNET TCS, je zde k dispozici CESNET CA 3, která je přiravena převzít všechny uživatele takové organizace.

Migrace osobních certifikátů

Postup je popsán na stránce Migrace od CESNET CA na TCS a CESNET CA3.

Migrace serverových certifikátů

Postup je popsán na stránce Migrace od CESNET CA na TCS a CESNET CA3.

Poslední úprava:: 2010/11/04 12:11