cs:ch-cca-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-cca-crt-crl.html [2020/01/06 10:04]
Jan Chvojka
cs:ch-cca-crt-crl.html [2020/01/07 12:50] (aktuální)
Jan Chvojka
Řádek 8: Řádek 8:
   * [[#CESNET CA 4]]   * [[#CESNET CA 4]]
   * [[#CESNET Personal Signing CA 2]]   * [[#CESNET Personal Signing CA 2]]
-  * [[#CESNET Personal Signing CA]] 
  
 ^ Jméno CA  | CN=**CESNET CA Root**, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz | ^ Jméno CA  | CN=**CESNET CA Root**, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz |
Poslední úprava:: 2020/01/07 12:50