cs:ch-cca-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:ch-cca-crt-crl.html [2019/10/24 13:50]
Jan Tomášek [CESNET CA 3]
cs:ch-cca-crt-crl.html [2020/05/25 17:53]
Jan Chvojka
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit provozovaných CESNET CA. Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit provozovaných CESNET CA.
 +
 +\\
  
 ===== CESNET CA Root ===== ===== CESNET CA Root =====
Řádek 7: Řádek 9:
  
   * [[#CESNET CA 4]]   * [[#CESNET CA 4]]
-  * [[#CESNET CA 3]] 
   * [[#CESNET Personal Signing CA 2]]   * [[#CESNET Personal Signing CA 2]]
-  * [[#CESNET Personal Signing CA]] 
  
 ^ Jméno CA  | CN=**CESNET CA Root**, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz | ^ Jméno CA  | CN=**CESNET CA Root**, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz |
Řádek 15: Řádek 15:
 ^ Platnost od  | 24. únor 2009 | ^ Platnost od  | 24. únor 2009 |
 ^ Platnost do  | 24. únor 2029 | ^ Platnost do  | 24. únor 2029 |
-^ Sériové číslo ​ | 87:F7:FA:​00:​73:​69:​14:​4F  ​+^ Sériové číslo ​ | 87:f7:fa:​00:​73:​69:​14:​4f 
-^ Otisk SHA1 ​ | E7:84:74:90:F7:11:43:FC:CE:F6:F6:5A:30:DA:1F:23:9E:0F:D7:BA  ​+^ Otisk SHA1 ​ | e7:84:74:90:f7:11:43:fc:ce:f6:f6:5a:30:da:1f:23:9e:0f:d7:ba 
-^ Otisk SHA256 ​ | C0:71:2E:7F:29:5D:64:3E:9A:A6:B7:26:86:DD:E1:9A:B6:81:69:C2:2B:63:A1:3B:F9:15:80:D9:05:52:62:AB  ​|+^ Otisk SHA256 ​ | c0:71:2e:7f:29:5d:64:3e:9a:a6:b7:26:86:dd:e1:9a:b6:81:69:c2:2b:63:a1:3b:f9:15:80:d9:05:52:62:ab |
 ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​CESNET_CA_Root.txt|Náhled (TXT)]] | ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​CESNET_CA_Root.txt|Náhled (TXT)]] |
 ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.crl|Stáhnout]] | ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_Root.crl|Stáhnout]] |
 +
 +\\
  
 ===== CESNET CA 4 ===== ===== CESNET CA 4 =====
Řádek 27: Řádek 29:
 ^ Platnost od  | 20. května 2018 | ^ Platnost od  | 20. května 2018 |
 ^ Platnost do  | 22. května 2028 | ^ Platnost do  | 22. května 2028 |
-^ Sériové číslo ​ | F4:EA:56:82:9A:36 | +^ Sériové číslo ​ | f4:ea:56:82:9a:36 | 
-^ Otisk SHA1 ​ | 7B:2F:BA:0C:D9:3F:EE:D2:B0:69:1F:53:E7:EB:AD:05:A7:23:FC:74 | +^ Otisk SHA1 ​ | 7b:2f:ba:0c:d9:3f:ee:d2:b0:69:1f:53:e7:eb:ad:05:a7:23:fc:74 | 
-^ Otisk SHA256 ​ | 44:15:CE:97:5D:B5:​64:​16:​16:​4f:​9D:09:D6:4A:B1:1C:E0:​61:​63:​06:​60:​AF:27:41:0C:B4:66:D3:A2:CC:8A:0A  ​|+^ Otisk SHA256 ​ | 44:15:ce:97:5d:b5:​64:​16:​16:​4f:​9d:09:d6:4a:b1:1c:e0:​61:​63:​06:​60:​af:27:41:0c:b4:66:d3:a2:cc:8a:0a |
 ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.txt|Náhled (TXT)]] | ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.txt|Náhled (TXT)]] |
 ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.crl|Stáhnout]] | ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_4.crl|Stáhnout]] |
  
- +Řetěz certifikátů ​CESNET ​CA4 | [[https://pki.cesnet.cz/certs/chain_CESNET_CA4.pem| Stáhnout (PEM)]] |
-===== CESNET CA 3 ===== +
- +
-Jméno CA   | CN=**CESNET ​CA 3**, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz | +
-^ Vydavatel ​ | CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca,​ DC=cz | +
-^ Platnost od  | 15. prosinec 2009 | +
-^ Platnost do  | 18. prosinec 2019 | +
-^ Sériové číslo ​ | F4:​EA:​56:​82:​9A:​31 ​ | +
-^ Otisk SHA1 ​ | DD:​85:​B7:​6A:​F9:​6B:​C6:​5B:​CE:​83:​43:​7D:​8C:​A6:​B0:​A3:​67:​EB:​BB:​FB ​ | +
-^ Otisk SHA256 ​ | AD:​06:​C4:​21:​AD:​72:​D7:​79:​3F:​70:​14:​58:​25:​A6:​76:​D0:​F3:​C8:​CC:​BE:​FC:​75:​B9:​AE:​B4:​39:​F9:​4A:​72:​3B:​D0:​21 ​ | +
-^ Certifikát CA  ​| [[https://crt.cesnet-ca.cz/CESNET_CA_3.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://crt.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_3.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​CESNET_CA_3.txt|Náhled (TXT)]] | +
-^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​CESNET_CA_3.crl|Stáhnout]] |+
  
 \\ \\
- 
-^ Řetěz certifikátů CESNET CA3 | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_CESNET_CA3.pem| Stáhnout (PEM)]] | 
-^ Řetěz certifikátů CESNET CA4 | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_CESNET_CA4.pem| Stáhnout (PEM)]] | 
  
 ===== CESNET Personal Signing CA 2 ===== ===== CESNET Personal Signing CA 2 =====
Řádek 61: Řádek 49:
 ^ Otisk SHA256 ​ | 39:​8F:​2F:​45:​F3:​0C:​80:​52:​B4:​80:​3A:​91:​EA:​4A:​37:​EB:​43:​61:​B6:​7E:​B3:​78:​FE:​75:​BD:​C4:​62:​B3:​54:​2D:​5A:​97 ​ | ^ Otisk SHA256 ​ | 39:​8F:​2F:​45:​F3:​0C:​80:​52:​B4:​80:​3A:​91:​EA:​4A:​37:​EB:​43:​61:​B6:​7E:​B3:​78:​FE:​75:​BD:​C4:​62:​B3:​54:​2D:​5A:​97 ​ |
 ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​PersonalSigning2.txt|Náhled (TXT)]] | ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​PersonalSigning2.txt|Náhled (TXT)]] |
 +
 +\\
  
 ===== CESNET Personal Signing CA ===== ===== CESNET Personal Signing CA =====
Řádek 74: Řádek 64:
 ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning.crl|Stáhnout]] | ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning.crl|Stáhnout]] |
  
 +\\
  
 ===== Původní CESNET CA ===== ===== Původní CESNET CA =====
Poslední úprava:: 2020/05/25 17:55