en:ch-personal-overview.html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:ch-personal-overview.html [2018/05/02 14:52]
Petr Všetečka created
en:ch-personal-overview.html [2020/01/06 10:24]
Jan Chvojka
Line 1: Line 1:
-====== ​Osobní certifikáty ​======+====== ​Personal certificates ​======
  
-CESNET PKI poskytuje v současné době dva typy osobních certifikátů:+CESNET PKI currently offers these types of personal certificates:
  
-**[[tcs-personal.html|Osobní ​eScience ​certifikáty ​TCS]]**\\ +**[[tcs-personal.html|Personal ​eScience TCS certificates]]**\\ 
-jsou použitelné pro:+usable for:
  
-    * autentizaci uživatelů v gridových infrastrukturách. +    * user authentication in grid infrastructures 
-    * zabezpečení elektronické pošty+    * electronic mail security & encryption
  
-Implicitně jim důvěřuje většina klientů elektronické pošty.+Almost all email clients trust these certificates by default.
  
-**[[ch-personal.html|Certifikáty ​CESNET ​CA3]]**.\\  +**[[ch-personal-ca4.html|CESNET ​CA4 certificates]]**.\\  
-//​CESNET ​CA3// je nástupkyní "​původní"​ certifikační autority ​//​CESNET ​CA// provozované CESNETem od roku 2005 do roku 2011. Osobní certifikáty vydané touto autoritou jsou nasazovány tam, kde není možné nebo není efektivní zapojení organizace do federace identit ​eduId.cz ​a tím pádem i připojení ke službě ​TCS Personal. ​Cerifikátům ​CESNET ​CA3 automaticky nedůvěřuje žádný klient elektronické pošty.+//​CESNET ​CA4// is the successor of the //​CESNET ​CA3// certification authority operated by CESNET since 2011. Personal certificates issued by this authority are deployed where it is not possible or effective to involve the organization in the identity federation ​eduId.cz ​and thus to connect to the TCS Personal ​serviceNo electronic mail client automatically trusts ​CESNET ​CA4 certificates.
Last modified:: 2020/01/06 10:24