en:ch-personal-overview.html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
en:ch-personal-overview.html [2018/05/02 14:52]
Petr Všetečka created
en:ch-personal-overview.html [2018/05/07 14:13]
Petr Všetečka
Line 1: Line 1:
-====== ​Osobní certifikáty ​======+====== ​Personal certificates ​======
  
-CESNET PKI poskytuje v současné době dva typy osobních certifikátů:+CESNET PKI currently offers these types of personal certificates:
  
-**[[tcs-personal.html|Osobní ​eScience ​certifikáty ​TCS]]**\\ +**[[tcs-personal.html|Personal ​eScience TCS certificates]]**\\ 
-jsou použitelné pro:+usable for:
  
-    * autentizaci uživatelů v gridových infrastrukturách. +    * user authentication in grid infrastructures 
-    * zabezpečení elektronické pošty+    * electronic mail security & encryption
  
-Implicitně jim důvěřuje většina klientů elektronické pošty. +Almost all email clients trust these certificates by default.
- +
-**[[ch-personal.html|Certifikáty CESNET CA3]]**.\\  +
-//CESNET CA3// je nástupkyní "​původní"​ certifikační autority //CESNET CA// provozované CESNETem od roku 2005 do roku 2011. Osobní certifikáty vydané touto autoritou jsou nasazovány tam, kde není možné nebo není efektivní zapojení organizace do federace identit eduId.cz a tím pádem i připojení ke službě TCS Personal. Cerifikátům CESNET CA3 automaticky nedůvěřuje žádný klient elektronické pošty.+
Last modified:: 2020/01/06 10:24