cs:tsa-overview

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tsa-overview [2019/03/07 15:44]
chvojka@cesnet.cz
cs:tsa-overview [2019/03/13 11:14] (aktuální)
chvojka@cesnet.cz
Řádek 13: Řádek 13:
 Službu lze použít pro časové značky se starým formátem atributů (ESSCertID, viz [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc3161|rfc3161]]) i novým formátem atributů (ESSCertIDv2,​ viz [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc5816|rfc5816]]). Starý formát podporuje pouze SHA1 hash, ale je zatím nejvíce rozšířen. Nový formát je podporován v OpenSSL až od verze 1.1.1. Službu lze použít pro časové značky se starým formátem atributů (ESSCertID, viz [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc3161|rfc3161]]) i novým formátem atributů (ESSCertIDv2,​ viz [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc5816|rfc5816]]). Starý formát podporuje pouze SHA1 hash, ale je zatím nejvíce rozšířen. Nový formát je podporován v OpenSSL až od verze 1.1.1.
  
-Servery ​časových razítek ​jsou dostupné na adresách:+Nové servery ​časových razítek ​budou od dubna 2019 dostupné na adresách:
  
-  * http://tsa3.cesnet.cz:​3161/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, nezabezpečené připojení. +  * http://tsa.cesnet.cz:​3161/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, nezabezpečené připojení. 
-  * https://tsa3.cesnet.cz:​3162/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, zabezpečené připojení (HTTPS). +  * https://tsa.cesnet.cz:​3162/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, zabezpečené připojení (HTTPS). 
-  * http://tsa3.cesnet.cz:​5816/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ nezabezpečené připojení. +  * http://tsa.cesnet.cz:​5816/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ nezabezpečené připojení. 
-  * https://tsa3.cesnet.cz:​5817/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ zabezpečené připojení (HTTPS). \\+  * https://tsa.cesnet.cz:​5817/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ zabezpečené připojení (HTTPS). \\
  
-  * http://tsa4.cesnet.cz:​3161/​tsa/​ - Starý formát atributů legacy ESSCertID, nezabezpečené připojení. +  * http://tsa2.cesnet.cz:​3161/​tsa/​ - Starý formát atributů legacy ESSCertID, nezabezpečené připojení. 
-  * https://tsa4.cesnet.cz:​3162/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, zabezpečené připojení (HTTPS). +  * https://tsa2.cesnet.cz:​3162/​tsa/​ - Starý formát atributů ESSCertID, zabezpečené připojení (HTTPS). 
-  * http://tsa4.cesnet.cz:​5816/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ nezabezpečené připojení. +  * http://tsa2.cesnet.cz:​5816/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ nezabezpečené připojení. 
-  * https://tsa4.cesnet.cz:​5817/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ zabezpečené připojení (HTTPS).+  * https://tsa2.cesnet.cz:​5817/​tsa/​ - Nový formát atributů ESSCertIDv2,​ zabezpečené připojení (HTTPS).
  
-Původní TSA služby budou na konci března 2019 vypnuty, zatím ​pořád ještě běží na adresách+Původní TSA služby budou na konci března 2019 nahrazeny novými. Zatím ​pořád ještě běží na adresách
  
   * http://​tsa.cesnet.cz:​3161/​tsa   * http://​tsa.cesnet.cz:​3161/​tsa
Poslední úprava:: 2019/03/13 11:14