cs:tcs-token-request.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-token-request.html [2017/03/14 15:10]
Daniel Studený [Způsob předání certifikátu]
cs:tcs-token-request.html [2017/03/14 15:11] (aktuální)
Daniel Studený
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Způsob předání certifikátu ​======+===== Způsob předání certifikátu =====
  
 Vzhledem k hrozícímu závažnému bezpečnostnímu incidentu, ke kterému může dojít v případě zneužití tohoto typu certifikátu,​ nelze privátní klíč k certifikátu uložit do souboru. Certifikát může být uložen pouze v hardwarovém tokenu - bezpečné elektronické klíčence, která v sobě umožňuje podepisovat data, ale znemožňuje export klíče a následné vytvoření jeho neautorizované kopie. Vzhledem k hrozícímu závažnému bezpečnostnímu incidentu, ke kterému může dojít v případě zneužití tohoto typu certifikátu,​ nelze privátní klíč k certifikátu uložit do souboru. Certifikát může být uložen pouze v hardwarovém tokenu - bezpečné elektronické klíčence, která v sobě umožňuje podepisovat data, ale znemožňuje export klíče a následné vytvoření jeho neautorizované kopie.
Poslední úprava:: 2017/03/14 15:11