cs:tcs-token-delivery.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:tcs-token-delivery.html [2017/03/08 13:09]
Daniel Studený [Doručení zásilky a celní řízení]
cs:tcs-token-delivery.html [2017/03/08 13:10]
Daniel Studený [Doručení zásilky a celní řízení]
Řádek 21: Řádek 21:
 Jakmile zásilka vstoupí do České republiky, musí projít celním řízením, ve kterém je zásilkám doměřováno clo a DPH. Z celních důvodů Digicert ohodnocuje zásilku částkou //$50//. Tato částka splňuje limit pro osvobození od dodatečných celních poplatků a Vaše organizace by tedy vzhledem k povaze zboží neměla nic hradit. Zásilka ovšem i tak zřídkakdy projde celní kontrolou automaticky a FedEx obvykle kontaktuje Vaši organizaci s dotazníkem ohledně druhu následného oběhu a povahy zásilky. O příchodu tohoto dotazníku je vhodné předem informovat pracovníky,​ kteří přebírají poštu z kontaktní emailové i poštovní adresy Vaší organizace. Jakmile zásilka vstoupí do České republiky, musí projít celním řízením, ve kterém je zásilkám doměřováno clo a DPH. Z celních důvodů Digicert ohodnocuje zásilku částkou //$50//. Tato částka splňuje limit pro osvobození od dodatečných celních poplatků a Vaše organizace by tedy vzhledem k povaze zboží neměla nic hradit. Zásilka ovšem i tak zřídkakdy projde celní kontrolou automaticky a FedEx obvykle kontaktuje Vaši organizaci s dotazníkem ohledně druhu následného oběhu a povahy zásilky. O příchodu tohoto dotazníku je vhodné předem informovat pracovníky,​ kteří přebírají poštu z kontaktní emailové i poštovní adresy Vaší organizace.
  
-Dotazník není nutné vyplňovat celý, stačí doplnit daňový identifikátor organizace a požadovat uvolnění do volného oběhu (JSD). Rovněž je důležité popsat obsah zásilky, uveďte např. //​Hardwarový USB token (elektronická klíčenka)//​. Zbytek formuláře ponechte prázdný. Zejména kód TARIC nechvalně proslulý tím, že se v něm nevyznají ani sami celníci, doporučujeme nevyhledávat.+Dotazník není nutné vyplňovat celý, stačí doplnit daňový identifikátor organizace a požadovat uvolnění do volného oběhu (JSD). Rovněž je důležité popsat obsah zásilky, uveďte např. //​Hardwarový USB token (elektronická klíčenka)//​. Zbytek formuláře ponechte prázdný. Zejména kód [[https://​www.celnisprava.cz/​cz/​aplikace/​Stranky/​taric-cz.aspx|TARIC]] nechvalně proslulý tím, že se v něm nevyznají ani sami celníci, doporučujeme nevyhledávat.
  
 <WRAP picture>​{{:​cs:​tcs-fedex-form.png?​500|Dotazník FedExu}}\\ <WRAP picture>​{{:​cs:​tcs-fedex-form.png?​500|Dotazník FedExu}}\\
Poslední úprava:: 2017/03/08 13:10