cs:tcs-send-csr2.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:tcs-send-csr2.html [2015/08/10 16:41]
ec@cesnet.cz jazykové korekce
cs:tcs-send-csr2.html [2016/12/13 11:43]
Daniel Studený
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== DNS jméno serveru ===== ===== DNS jméno serveru =====
  
-Do pole //DNS jméno serveru// ​případná další alternativní jména uvádějte do pole //DNS jména serveru (oddělená mezerou)// které se objeví po vyplnění ​primárního ​pole.+Do pole //DNS jméno serveru ​(do pole CN předmětu)// uveďte hlavní DNS jméno. Případná další ​(alternativníjména uvádějte do pole //DNS jména serveru (oddělená mezerou)//které se objeví po vyplnění ​prvního ​pole.
  
 ===== Vlastní žádost ===== ===== Vlastní žádost =====
  
-V poslední části formuláře vložte nejprve [[https://​tcs.cesnet.cz/​rcf/​|vygenerovaná data žádosti o certifikát]] ve formátu PEM. Zvolte také délku platnosti certifikátu.+V poslední části formuláře vložte nejprve [[https://​tcs.cesnet.cz/​requestconfig/​|vygenerovaná data žádosti o certifikát]] ve formátu PEM. Zvolte také délku platnosti certifikátu.
  
  
Poslední úprava:: 2016/12/13 11:43