cs:tcs-robot.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-robot.html [2017/03/03 20:09]
Daniel Studený Změna odkazu TERENA => Géant
cs:tcs-robot.html [2017/03/14 15:44] (aktuální)
Daniel Studený
Řádek 5: Řádek 5:
 Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny, není možné robotové certifikáty vydávat. Uživatelé organizací,​ které tuto podmínku splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ mohou žádat o robotové certifikáty přímo, bez další aktivace. Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny, není možné robotové certifikáty vydávat. Uživatelé organizací,​ které tuto podmínku splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ mohou žádat o robotové certifikáty přímo, bez další aktivace.
  
-Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS, získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-robot-user.html|návodu pro použití portálu]].+Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS, získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-robot-request.html|návodu pro použití portálu]].
Poslední úprava:: 2017/03/14 15:44