cs:tcs-personal.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-personal.html [2020/05/11 12:34]
Jan Chvojka
cs:tcs-personal.html [2020/05/18 12:01]
Jan Chvojka
Řádek 12: Řádek 12:
  
   ?? Osobní gridové (eScience) certifikáty TCS   ?? Osobní gridové (eScience) certifikáty TCS
-:: jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Přístup k těmto certifikátům je možný jen po na vyžádání organizací,​ standardně se neposkytují. Certifikáty obsahují jméno uživatele, název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a emailové adresy ověřené domovskou organizací.+:: jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Přístup k těmto certifikátům je možný jen na vyžádání organizací,​ standardně se neposkytují. Certifikáty obsahují jméno uživatele, název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a emailové adresy ověřené domovskou organizací.
  
 Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců).
Poslední úprava:: 2020/05/18 12:01