cs:tcs-personal-user.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-personal-user.html [2018/08/01 11:39]
chvojka@cesnet.cz
cs:tcs-personal-user.html [2018/09/18 13:00] (aktuální)
dans@cesnet.cz stará verze byla obnovena (2018/08/01 11:36)
Řádek 42: Řádek 42:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Po odeslání žádosti a případném ověření cizích adres Váš prohlížeč vygeneruje nový privátní klíč. Různé prohlížeče se během tohoto generování chovají odlišně. Firefox např. informuje uživatele krátkým zobrazením informačního okna, které nevyžaduje žádnou akci ze strany uživatele.+<WRAP info> 
 +Prohlížeč Microsoft Edge (Spartan), který bývá hlavním prohlížečem ve operačním systému Windows 10, neumožňuje generovat klíče a žádost o certifikát. Ve většině případů je v systému naštěstí přítomen i Internet Explorer, který tuto funkcionalitu má. Stačí v MS Edge kliknout na menu (tři tečky v pravém horním rohu okna prohlížeče) a zvolit položku **Otevřít pomocí Internet Exporeru**. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP picture>​{{:​cs:​tcsp-otevreni-exploreru-ze-spartanu.png|}}\\ 
 +Přechod do Internet Exploreru z menu prohlížeče Microsoft Edge 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Po odeslání žádosti a případném ověření cizích adres Váš prohlížeč vygeneruje nový privátní klíč. Různé prohlížeče se během tohoto generování chovají odlišně. Firefox např. informuje uživatele krátkým zobrazením informačního okna, které nevyžaduje žádnou akci ze strany uživatele. ​Internet Explorer Vás upozorní, že stránka hodlá přistupovat do úložiště certifikátů. S přístupem musíte souhlasit, jinak generování certifikátu nebude úspěšně dokončeno. 
 + 
 +<WRAP picture>​{{:​cs:​tcsp-povoleni-pristupu-do-uloziste-mswin.png|}}\\ 
 +Povolení přístupu aplikace do úložiště certifikátů Microsoft Windows 
 +</​WRAP>​
  
 Samotné podepsání certifikátu certifikační autoritou obvykle proběhne do dvou minut od odeslání žádosti. Nezavírejte okno prohlížeče do doby, než Vám bude Samotné podepsání certifikátu certifikační autoritou obvykle proběhne do dvou minut od odeslání žádosti. Nezavírejte okno prohlížeče do doby, než Vám bude
-certifikát vydán. Aplikace pro vydání certifikátu Vás o této skutečnosti bude informovat. Instalace certifikátu se opět liší v závislosti na prohlížeči. Firefox může v rámci automatické instalace certifikátu mezilehlé certifikační autority [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html#​terena_escience_personal_ca_3|TERENA eScience Personal CA 3]] požadovat volbu důvěry v tento certifikát (pokud v minulosti nebyl nainstalován). V takovém případě zvolte důvěru pro účely identifikace uživatelů. Pokud certifikát mezilehlé CA již v prohlížeči existuje, Firefox pouze oznámí, že byl již instalován.+certifikát vydán. Aplikace pro vydání certifikátu Vás o této skutečnosti bude informovat. Instalace certifikátu se opět liší v závislosti na prohlížeči. ​Zatímco Internet Explorer již nebude vyžadovat žádnou Vaši akci, Firefox může v rámci automatické instalace certifikátu mezilehlé certifikační autority [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html#​terena_escience_personal_ca_3|TERENA eScience Personal CA 3]] požadovat volbu důvěry v tento certifikát (pokud v minulosti nebyl nainstalován). V takovém případě zvolte důvěru pro účely identifikace uživatelů. Pokud certifikát mezilehlé CA již v prohlížeči existuje, Firefox pouze oznámí, že byl již instalován.
  
 <WRAP picture>​{{:​cs:​crt2.png|}}\\ <WRAP picture>​{{:​cs:​crt2.png|}}\\
Poslední úprava:: 2018/09/18 13:00