cs:tcs-novy-dodavatel.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-novy-dodavatel.html [2020/05/22 13:08]
Jan Chvojka
cs:tcs-novy-dodavatel.html [2020/05/26 12:57] (aktuální)
Jan Chvojka
Řádek 18: Řádek 18:
     * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-sectigo-crt-crl.html|běžné osobní certifikáty]] ​     * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-sectigo-crt-crl.html|běžné osobní certifikáty]] ​
     * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-escience-sectigo-crt-crl.html|gridové osobní certifikáty]]     * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-p-escience-sectigo-crt-crl.html|gridové osobní certifikáty]]
 +    * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html|serverové certifikáty s běžným ověřením]]
 +    * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html|serverové certifikáty s rozšířeným ověřením (EV)]]
 +    * [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-tcs-esci-ssl-ca-4-crt-crl.html|serverové eScience (gridové) certifikáty]]
   * Serverové certifikáty budou mít platnost jeden nebo dva roky.   * Serverové certifikáty budou mít platnost jeden nebo dva roky.
   * Platné certifikáty od Digicertu (tj. vydané do 30. 4. 2020) nebudou revokovány.   * Platné certifikáty od Digicertu (tj. vydané do 30. 4. 2020) nebudou revokovány.
-  * Na konci února bude dočasně provedena změna nastavení automatu upozorňujícího na blížící se expiraci certifikátů. Upozornění budou chodit pro všechny certifikáty,​ které budou expirovat do 30. 6. 2020. Opakování upozornění pro konkrétní certifikát bude možné zrušit. 
   * V osobních certifikátech bude možné mít pouze emailové adresy z domén, které mají ověření pro danou organizaci.   * V osobních certifikátech bude možné mít pouze emailové adresy z domén, které mají ověření pro danou organizaci.
   * Standardně budou nabízeny negridové certifikáty. O přístup ke gridovým bude muset organizace požádat.  ​   * Standardně budou nabízeny negridové certifikáty. O přístup ke gridovým bude muset organizace požádat.  ​
  
 ==== Doporučení pro správce a uživatele ==== ==== Doporučení pro správce a uživatele ====
-  ​* Nechte si nejpozději během dubna znovu vydat certifikáty,​ jejichž platnost končí v první polovině roku 2020. Na začátku května 2020 může dojít k předem nepredikovatelnému několikadennímu výpadku služby. +  * Nezapomeňte si s nově vydanými serverovými certifikáty také změnit řetěz CA.
-  ​* Nezapomeňte si s nově vydanými serverovými certifikáty také změnit řetěz CA (zatím není zveřejněný).+
   * Pokud používáte DNS CAA, přidejte mezi povolená CA také sectigo.com.   * Pokud používáte DNS CAA, přidejte mezi povolená CA také sectigo.com.
   * Pokud spravujete službu, která je ověřovaná certifikátem TCS (ať už serverovým,​ nebo osobním), nezapomeňte přidat do důvěryhodných autorit také novou CA (až bude zveřejněná).   * Pokud spravujete službu, která je ověřovaná certifikátem TCS (ať už serverovým,​ nebo osobním), nezapomeňte přidat do důvěryhodných autorit také novou CA (až bude zveřejněná).
Poslední úprava:: 2020/05/22 13:08