cs:tcs-documentsigning-request.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:tcs-documentsigning-request.html [2017/03/14 15:42] (aktuální)
Daniel Studený vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Podání žádosti o dokumentový certifikát TCS ======
 +
 +Pro podání žádosti o dokumentový certifikát pečlivě vyplňte [[https://​tcs.cesnet.cz/​documentrequestform/​form|formulář]].
 +Pokud se místo formuláře zobrazí informace, že vaše organizace není ke službě připojena, kontaktuje prosím [[https://​tcs.cesnet.cz/​adminsheet/​|správce TCS ve vaší organizaci]],​ který o aktivaci služby požádá. Nepokoušejte se kontaktovat CESNET TCS RA sami; služba nemůže být aktivována na základě žádosti běžného uživatele, který není jmenovaným správcem za organizaci.
 +
 +<WRAP important>​
 +**Upozornění:​** Služba //​Certifikáty pro podpis dokumentů//​ bohužel není dostupná pro organizace, které nejsou zapojeny do federace identit [[https://​www.eduid.cz/​|eduID.cz]]. Zároveň nelze žádat o dokumentové certifikáty pro jinou organizaci, než ke které je žadatel příslušný.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP picture>​{{:​cs:​tcs-ds-form.png|Žádost o dokumentový certifikát}}\\
 +Příklad vyplněné žádosti.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Emailová adresa v předmětu =====
 +
 +Dokumentový certifikát obsahuje ve svém předmětu emailovou adresu žadatele. Uvedena může být pouze jediná a musí být z množiny autorizovaných adres, které službě TCS předává poskytovatel Vaší identity. Pokud máte u své identity více autorizovaných adres, vyberte jednu z nich pomocí výběrového pole formuláře.
 +
 +{{page>​tcs-token-request.html&​nofooter&​noindent}}
 +
 +Pokud si necháváte token poslat poštou, přečtěte si [[cs:​tcs-documentsigning-token-delivery.html|informace o doručení]]. Pokud již token máte, budete potřebovat [[tcs-documentsigning-token-installation.html|návod k instalaci nového certifikátu]].
 +
 +===== Použití certifikátu =====
 +
 +Návody pro použití certifikátu při podepisování dokumentů:
 +
 +   * [[tcs-documentsigning-pdfsigning.html|podepisování PDF dokumentu]]
  
Poslední úprava:: 2017/03/14 15:42