cs:tcs-codesigning.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-codesigning.html [2017/03/03 20:08]
Daniel Studený Změna odkazu TERENA => Géant
cs:tcs-codesigning.html [2017/03/06 11:26]
Daniel Studený
Řádek 5: Řádek 5:
 Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny a nejsou členy eduId.cz, není možné aplikační certifikáty vydávat. Organizace, které tyto podmínky splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ je vydávání aplikačních certifikátů umožněno po obdržení písemné žádosti některým z jmenovaných správců TCS na emailovou adresu [[tcs-ra@cesnet.cz|Registrační autority CESNET TCS RA]]. Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny a nejsou členy eduId.cz, není možné aplikační certifikáty vydávat. Organizace, které tyto podmínky splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ je vydávání aplikačních certifikátů umožněno po obdržení písemné žádosti některým z jmenovaných správců TCS na emailovou adresu [[tcs-ra@cesnet.cz|Registrační autority CESNET TCS RA]].
  
-Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS a je-li jí aktivována možnost vydávat aplikační certifikáty (viz výše), získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-codesigning-user.html|návodu pro použití portálu]].+Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS a je-li jí aktivována možnost vydávat aplikační certifikáty (viz výše), získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-codesigning-request.html|návodu pro použití portálu]].
Poslední úprava:: 2017/03/06 11:26