cs:tcs-codesigning.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:tcs-codesigning.html [2017/02/13 11:50]
Daniel Studený vytvořeno
cs:tcs-codesigning.html [2017/03/06 11:26]
Daniel Studený
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací ====== ====== Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací ======
  
-Od března 2017 CESNET, z. s. p. o. zprostředkovává certifikáty [[http://​www.terena.org/activities/tcs/|TCS]] pro podepisování kódu aplikací (dále jen aplikační certifikáty). Služba je stejně jako u jiných typů certifikátů TCS poskytována pouze organizacím připojeným k [[https://​www.cesnet.cz/​e-infrastruktura/​|e-infrastruktuře CESNET]]. Další, technologickou podmínkou pro poskytování služby aplikačních certifikátů,​ je členství organizace ve federaci identit [[https://​eduid.cz/​|eduId.cz]].+Od března 2017 CESNET, z. s. p. o. zprostředkovává certifikáty [[http://​www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/​TCS.aspx|TCS]] pro podepisování kódu aplikací (dále jen aplikační certifikáty). Služba je stejně jako u jiných typů certifikátů TCS poskytována pouze organizacím připojeným k [[https://​www.cesnet.cz/​e-infrastruktura/​|e-infrastruktuře CESNET]]. Další, technologickou podmínkou pro poskytování služby aplikačních certifikátů,​ je členství organizace ve federaci identit [[https://​eduid.cz/​|eduId.cz]].
  
 Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny a nejsou členy eduId.cz, není možné aplikační certifikáty vydávat. Organizace, které tyto podmínky splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ je vydávání aplikačních certifikátů umožněno po obdržení písemné žádosti některým z jmenovaných správců TCS na emailovou adresu [[tcs-ra@cesnet.cz|Registrační autority CESNET TCS RA]]. Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny a nejsou členy eduId.cz, není možné aplikační certifikáty vydávat. Organizace, které tyto podmínky splňují a jsou registrovány pro provoz služby TCS (viz. [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|postup pro připojení ke službě serverových certifikátů]]),​ je vydávání aplikačních certifikátů umožněno po obdržení písemné žádosti některým z jmenovaných správců TCS na emailovou adresu [[tcs-ra@cesnet.cz|Registrační autority CESNET TCS RA]].
  
-Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS a je-li jí aktivována možnost vydávat aplikační certifikáty (viz výše), získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-codesigning-user.html|návodu pro použití portálu]].+Je-li Vaše organizace připojena ke službě TCS a je-li jí aktivována možnost vydávat aplikační certifikáty (viz výše), získejte certifikát podle postupu uvedeného v [[cs:​tcs-codesigning-request.html|návodu pro použití portálu]].
Poslední úprava:: 2017/03/06 11:26