cs:tcs-codesigning-request.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-codesigning-request.html [2017/03/14 16:30]
Daniel Studený
cs:tcs-codesigning-request.html [2017/03/14 16:34] (aktuální)
Daniel Studený stará verze byla obnovena (2017/03/14 15:20)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Podání žádosti o aplikační certifikát TCS ====== ====== Podání žádosti o aplikační certifikát TCS ======
  
-Pro podání žádosti o aplikační certifikát pečlivě vyplňte [[https://​tcs.cesnet.cz/​robotrequestform/​form|formulář]].+Pro podání žádosti o aplikační certifikát pečlivě vyplňte [[https://​tcs.cesnet.cz/​coderequestform/​form|formulář]]
 +Pokud se místo formuláře zobrazí informace, že vaše organizace není ke službě připojena, kontaktuje prosím [[https://​tcs.cesnet.cz/​adminsheet/​|správce TCS ve vaší organizaci]],​ který o aktivaci služby požádá. Nepokoušejte se kontaktovat CESNET TCS RA sami; služba nemůže být aktivována na základě žádosti běžného uživatele, který není jmenovaným správcem za organizaci.
  
-<WRAP picture>​{{:​cs:​tcs-bot-form.png|Žádost o robotový ​certifikát}}\\+<WRAP important>​ 
 +**Upozornění:​** Služba //​Certifikáty pro podpis kódu aplikací// bohužel není dostupná pro organizace, které nejsou zapojeny do federace identit [[https://​www.eduid.cz/​|eduID.cz]]. Zároveň nelze žádat o aplikační certifikáty pro jinou organizaci, než ke které je žadatel příslušný. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP picture>​{{:​cs:​tcs-cs-form.png|Žádost o aplikační ​certifikát}}\\
 Příklad vyplněné žádosti. Příklad vyplněné žádosti.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +===== Organizační jednotka =====
 +
 +Aplikační certifikáty neobsahují žádné identifikační údaje žadatele (jméno a emailovou adresu). Pro rozlišení certifikátů v rámci organizace je třeba vyplnit pole //​Organizační jednotka//. Toto pole musí obsahovat název útvaru, oddělení, katedry, projektu či pracovní skupiny pro kterou je certifikát vydáván.
 +
 +{{page>​tcs-token-request.html&​nofooter&​noindent}}
 +
 +Pokud si necháváte token poslat poštou, přečtěte si [[cs:​tcs-codesigning-token-delivery.html|informace o doručení]]. Pokud již token máte, budete potřebovat [[tcs-codesigning-token-installation.html|návod k instalaci nového certifikátu]].
 +
 +===== Použití certifikátu =====
 +
 +Návody pro použití certifikátu při podepisování kódu:
 +
 +   * [[tcs-codesigning-javasigning.html|podepisování JAVA appletu]]
  
Poslední úprava:: 2017/03/14 16:34