cs:tcs-admin.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tcs-admin.html [2019/04/29 08:52]
Jan Oppolzer [Povinné atributy pro osobní certifikáty TCS]
cs:tcs-admin.html [2019/04/29 08:52] (aktuální)
Jan Oppolzer [Povinné atributy pro osobní certifikáty TCS]
Řádek 120: Řádek 120:
  
 Na úrovni SAML zprávy musí být tento atribut identifikovan jako ''​urn:​oid:​1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7''​. Osobní certifikáty TCS mohou být poskytnuty pouze uživatelům splňujícím tyto podmínky: Na úrovni SAML zprávy musí být tento atribut identifikovan jako ''​urn:​oid:​1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7''​. Osobní certifikáty TCS mohou být poskytnuty pouze uživatelům splňujícím tyto podmínky:
-  - Organizace ověřila totožnost uživatele na základě předložení platného občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo ekvivalentního dokladu. ​ < +  - Organizace ověřila totožnost uživatele na základě předložení platného občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo ekvivalentního dokladu. 
-  - Od ověření totožnosti do okamžiku podání žádosti o certifikát byl účet uživatele v IdP organizace prokazatelně přiřazen danému uživateli. ​ < +  - Od ověření totožnosti do okamžiku podání žádosti o certifikát byl účet uživatele v IdP organizace prokazatelně přiřazen danému uživateli. 
-  - Všechny informace vyžadované službou TCS jsou ověřené a správné. ​<+  - Všechny informace vyžadované službou TCS jsou ověřené a správné.
  
 Organizace ručí za splnění výše uvedených podmínek. Nastavením příslušné hodnoty atributu [[#​eduPersonEntitlement|eduPersonEntitlement]] organizace vyjadřuje, že výše uvedené podmínky jsou pro daného uživatele splněny. Organizace ručí za splnění výše uvedených podmínek. Nastavením příslušné hodnoty atributu [[#​eduPersonEntitlement|eduPersonEntitlement]] organizace vyjadřuje, že výše uvedené podmínky jsou pro daného uživatele splněny.
Poslední úprava:: 2019/04/29 08:52