cs:st-user-rekey4.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-user-rekey4.html [2020/01/06 13:10]
Jan Chvojka
cs:st-user-rekey4.html [2020/01/07 10:31]
Jan Chvojka
Řádek 31: Řádek 31:
 <​file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu <​file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu
 se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>​ se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>​
-Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 nebo CESNET CA4 certifikátem.+Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA4 certifikátem.
  
 ===== Vygenerování certifikátu ===== ===== Vygenerování certifikátu =====
Poslední úprava:: 2020/01/07 10:31