cs:st-user-rekey.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-rekey.html [2017/02/20 10:45]
Jan Chvojka
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Obnovení osobního certifikátu vydaného CESNET CA3 ====== 
- 
-===== Co musí být splněno ===== 
- 
-Pro obnovení osobního certifikátu podle tohoto návodu musí být splněny následující podmínky: 
- 
-  - Máte **platný osobní certifikát** vydaný CESNET CA3 a máte k němu příslušný privátní klíč. Pokud tomu tak není, je nutné částečně [[cs:​st-user-lost.html|opakovat proces registrace]]. 
-  - Nový certifikát má mít **stejný obsah** jako stávající certifikát. Pokud požadujete certifikát s jiným obsahem, postupujte podle návodu [[st-user-change.html|Změna obsahu certifikátu]]. 
- 
-===== Poslání žádosti ===== 
- 
-<WRAP center important>​ 
-ři žádosti o obnovení certifikátu **nevytvářejte** nový záznam v databázi LAI. \\ K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky. 
-</​WRAP>​ 
- 
-=== Pokud máte k dispozici email s oznámením o blížící se expiraci certifikátu === 
- 
-Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko //​Odpovědět//​ nebo //Reply// a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem: 
- 
-<​file>​ 
-... 
-a sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​... 
-...</​file>​ 
- 
- 
-=== Pokud žádný email nemáte === 
- 
-Na adresu 
-<​html><​a href="​mailto:​prolonger@cesnet-ca.cz?​subject=obnoven%C3%AD%20certifik%C3%A1tu&​body=%C5%BD%C3%A1d%C3%A1m%20o%20obnoven%C3%AD%20osobn%C3%ADho%20certifik%C3%A1tu%0D%0Ase%20s%C3%A9riov%C3%BDm%20%C4%8D%C3%ADslem%3A%20"​ class="​mail">​prolonger@cesnet-ca.cz</​a></​html>​ 
-pošlete podepsaný e-mail obsahující žádost o obnovení certifikátu s textem: 
-<​file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu 
-se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>​ 
-Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem. 
- 
-===== Vygenerování certifikátu ===== 
- 
-Automat ověří Váš podpis a zašle Vám aktivační data pro [[https://​registry.cesnet-ca.cz|generátor certifikátů]]. 
- 
-<WRAP info>​Automat může v některých případech odpovědět se zpožděním,​ buďte prosím trpěliví a vyčkejte, nejlépe do následujícího pracovního dne.</​WRAP>​ 
  
Poslední úprava:: 2017/02/20 10:45