cs:st-user-rekey.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-rekey.html [2017/02/10 13:36]
Jan Oppolzer [Co musí být splněno] odebrání "<"
cs:st-user-rekey.html [2020/01/07 11:13]
Jan Chvojka odstraněno
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Poslání žádosti ===== ===== Poslání žádosti =====
  
-<​WRAP ​round alert>Při žádosti o obnovení certifikátu **nevytvářejte** nový záznam v databázi LAI. \\ K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky.+<​WRAP ​center important> 
 +ři žádosti o obnovení certifikátu **nevytvářejte** nový záznam v databázi LAI. \\ K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 17: Řádek 18:
 Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko //​Odpovědět//​ nebo //Reply// a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem: Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko //​Odpovědět//​ nebo //Reply// a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem:
  
-<WRAP round tip>...\\ +<file> 
-a sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...\\ +... 
-...</WRAP>+a sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​... 
 +...</file>
  
  
Řádek 27: Řádek 29:
 <​html><​a href="​mailto:​prolonger@cesnet-ca.cz?​subject=obnoven%C3%AD%20certifik%C3%A1tu&​body=%C5%BD%C3%A1d%C3%A1m%20o%20obnoven%C3%AD%20osobn%C3%ADho%20certifik%C3%A1tu%0D%0Ase%20s%C3%A9riov%C3%BDm%20%C4%8D%C3%ADslem%3A%20"​ class="​mail">​prolonger@cesnet-ca.cz</​a></​html>​ <​html><​a href="​mailto:​prolonger@cesnet-ca.cz?​subject=obnoven%C3%AD%20certifik%C3%A1tu&​body=%C5%BD%C3%A1d%C3%A1m%20o%20obnoven%C3%AD%20osobn%C3%ADho%20certifik%C3%A1tu%0D%0Ase%20s%C3%A9riov%C3%BDm%20%C4%8D%C3%ADslem%3A%20"​ class="​mail">​prolonger@cesnet-ca.cz</​a></​html>​
 pošlete podepsaný e-mail obsahující žádost o obnovení certifikátu s textem: pošlete podepsaný e-mail obsahující žádost o obnovení certifikátu s textem:
-<WRAP round tip>​Žádám o obnovení osobního certifikátu\\ +<file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu 
-se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​WRAP>+se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>
 Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem. Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 certifikátem.
  
Řádek 35: Řádek 37:
 Automat ověří Váš podpis a zašle Vám aktivační data pro [[https://​registry.cesnet-ca.cz|generátor certifikátů]]. Automat ověří Váš podpis a zašle Vám aktivační data pro [[https://​registry.cesnet-ca.cz|generátor certifikátů]].
  
-<​WRAP ​round info>​Automat může v některých případech odpovědět se zpožděním,​ buďte prosím trpěliví a vyčkejte, nejlépe do následujícího pracovního dne.</​WRAP>​+<WRAP info>​Automat může v některých případech odpovědět se zpožděním,​ buďte prosím trpěliví a vyčkejte, nejlépe do následujícího pracovního dne.</​WRAP>​