cs:st-user-new.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-new.html [2018/01/31 15:02]
ec@cesnet.cz [Prvotní registrace - ověření totožnosti]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Osobní certifikát CESNET CA3 ====== 
- 
-===== Nový uživatel - první certifikát ===== 
- 
-==== Vytvoření záznamu uživatele ==== 
- 
-Před vydáním prvního certifikátu je nutné vytvořit **osobní záznam** v databázi žadatelů. K vytvoření záznamu slouží [[https://​lai.cesnet-ca.cz/​lai/​|WWW aplikace LAI]]. Vyplňte požadované údaje (jméno a příjmení bez diakritiky, kontaktní emailovou adresu a všechny emailové adresy, které chcete uvést v certifikátu). Dále vyberte ze seznamu svoji domovskou instituci a zvolte si dostupnou registrační autoritu (místo, kde bude ověřena vaše totožnost). 
- 
-Aplikace vám vydá náhodně vygenerovaný **přístupový kód**. Ten si opište a dobře uschovejte. Umožní vám případné změny vašeho záznamu a budete se jím prokazovat pracovníkům registrační autority. 
- 
-Po vytvoření vašeho záznamu provede aplikace kontrolu vámi zadaných emailových adres - na každou z nich pošle testovací zprávu, na kterou musíte odpovědět. Po ověření emailových adres dostanete od aplikace zprávu s instrukcemi pro další postup. 
- 
-==== Prvotní registrace - ověření totožnosti ==== 
- 
-**Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** Pracovník registrační autority vám také sdělí, jaké dokumenty a podklady si máte vzít k registraci s sebou. Většinou budete potřebovat 
- 
-  * **přístupový kód** vydaný [[https://​lai.cesnet-ca.cz/​lai/​|registrační WWW aplikací LAI]] 
-  * **doklad totožnosti** 
-  * **doklad o příslušnosti k vaší domovské instituci** (pokud vámi vybraná registrační autorita neurčí jinak) 
- 
-Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]]. 
- 
-**Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci** (potvrdí personální oddělení - podpis odpovědné osoby + razítko) 
-<WRAP tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​ 
- 
-**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem budovy VŠCHT vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​ 
- 
-**V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\ 
-Centrum CERIT-SC MU\\ 
-Šumavská 416/15 - areál CENTRUM ŠUMAVSKÁ\\ 
-budova B, 3. patro - vchod od parku na Chaloupeckého náměstí\\ 
- 
-Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka. 
- 
-**V Plzni** je registrační místo v kampusu Západočeské univerzity na Borech, ​ 
-v budově [[http://​support.zcu.cz/​index.php/​Jak_n%C3%A1s_najdete|Centra informatizace a výpočetní techniky]], místnost UI401.\\ 
- 
  
Poslední úprava:: 2018/01/31 15:02