cs:st-user-new.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-user-new.html [2018/01/31 15:02]
ec@cesnet.cz [Prvotní registrace - ověření totožnosti]
cs:st-user-new.html [2020/01/07 11:13]
Jan Chvojka odstraněno