cs:st-user-new.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-new.html [2017/03/02 13:52]
Jiří Bořík [Prvotní registrace - ověření totožnosti]
cs:st-user-new.html [2020/01/07 11:13]
Jan Chvojka odstraněno
Řádek 24: Řádek 24:
 <WRAP tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​ <WRAP tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​
  
-**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​rektorátu ČVUT vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​+**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​budovy VŠCHT ​vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​
  
 **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\ **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\