cs:st-user-lost.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-lost.html [2018/12/17 15:45]
Jan Chvojka
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Osobní certifikát CESNET CA3 ====== 
- 
-===== Obnovení certifikátu po ztrátě privátního klíče nebo vypršení platnosti původního certifikátu ===== 
- 
-  * nevytvářejte nový záznam v databázi LAI 
-  * opatřte si nový doklad o příslušnosti k organizaci (pokud ten původní není mladší než 3 měsíce) 
-  * u své registrační autority si domluvte novou osobní registraci (pokud nevíte, kam se obrátit, napište na ra@cesnet.cz) 
- 
-Pro návštěvu vybrané registrační autority budete určitě potřebovat ještě 
- 
-  * doklad totožnosti 
- 
-Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]]. 
- 
-**Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci** 
-<WRAP tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP note>​Vybraná registrační autorita může vyžadovat jiné údaje, případně i jiné dokumenty. Informujte se vždy přímo u ní.</​WRAP>​ 
  
Poslední úprava:: 2018/12/17 15:45