cs:st-user-change4.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:st-user-change4.html [2019/10/31 11:05] (aktuální)
Jan Chvojka vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +====== Změna obsahu certifikátu ======
 +
 +Chcete-li změnit informace obsažené v certifikátu (např. přidat/​odebrat/​změnit emailovou adresu), pošlete žádost elektronickou poštou na adresu [[mailto:​ra@cesnet.cz|ra@cesnet.cz]]. V žádosti jednoznačně popište požadované změny. Uveďte kompletní **subjekt certifikátu**,​ ve kterém chcete změny provést. Žádost musí být **podepsána** vaším stávajícím platným certifikátem.
 +
 +Registrační autorita ověří oprávněnost požadovaných změn - budete vyzváni k potvrzení platnosti funkčnosti nově přidávaných emailových adres podobně jako při prvotní registraci.
 +
 +Po úspěšném ověření provede registrační autorita změny v záznamu vašeho certifikátu a zašle vám aktivační data pro [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátor certifikátů]].
 +
 +
  
Poslední úprava:: 2019/10/31 11:05