cs:st-user-change.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-user-change.html [2020/01/07 11:13]
Jan Chvojka odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
- 
-====== Změna obsahu certifikátu ====== 
- 
-Chcete-li změnit informace obsažené v certifikátu (např. přidat/​odebrat/​změnit emailovou adresu), pošlete žádost elektronickou poštou na adresu [[mailto:​ra@cesnet.cz|ra@cesnet.cz]]. V žádosti jednoznačně popište požadované změny. Uveďte kompletní **subjekt certifikátu**,​ ve kterém chcete změny provést. Žádost musí být **podepsána** vaším stávajícím platným certifikátem. 
- 
-Registrační autorita ověří oprávněnost požadovaných změn - budete vyzváni k potvrzení platnosti funkčnosti nově přidávaných emailových adres podobně jako při prvotní registraci. 
- 
-Po úspěšném ověření provede registrační autorita změny v záznamu vašeho certifikátu a zašle vám aktivační data pro [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátor certifikátů]]. 
- 
- 
  
Poslední úprava:: 2020/01/07 11:13