cs:st-user-change.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-change.html [2013/09/03 11:15]
Daniel Studený
cs:st-user-change.html [2020/01/07 11:13]
Jan Chvojka odstraněno
Řádek 6: Řádek 6:
 Registrační autorita ověří oprávněnost požadovaných změn - budete vyzváni k potvrzení platnosti funkčnosti nově přidávaných emailových adres podobně jako při prvotní registraci. Registrační autorita ověří oprávněnost požadovaných změn - budete vyzváni k potvrzení platnosti funkčnosti nově přidávaných emailových adres podobně jako při prvotní registraci.
  
-Po úspěšném ověření provede registrační autorita změny v záznamu vašeho certifikátu a zašle vám aktivační data pro [[https://ejbca.cesnet-ca.cz/​ejbca/​enrol/​cert.jsp|generátor certifikátů]].+Po úspěšném ověření provede registrační autorita změny v záznamu vašeho certifikátu a zašle vám aktivační data pro [[https://registry.cesnet-ca.cz/​|generátor certifikátů]].