cs:st-tcs-server-revoke2.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:st-tcs-server-revoke2.html [2015/08/09 10:24]
Jan Tomášek vytvořeno
cs:st-tcs-server-revoke2.html [2015/08/10 16:49] (aktuální)
ec@cesnet.cz drobné korekce interpunkce
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Odvolání certifikátu ====== ====== Odvolání certifikátu ======
  
-V případě,​ že se privátní klíč vašeho certifikátu dostane do nepovolaných rukou je nutné certifikát odvolat.+V případě,​ že se privátní klíč vašeho certifikátu dostane do nepovolaných rukouje nutné certifikát odvolat.
  
-Také když již nechcete certifikát používat (například protože již máte pro daný server/​službu nový certifikát),​ je žádoucí platnost stávajícího certifikátu odvolat.+Také když již nechcete certifikát používat (například protože již máte pro daný server/​službu nový certifikát),​ je žádoucí platnost stávajícího certifikátu odvolat.
  
-Serverový certifikát TCS nelze odvolat přímo, ale pouze prostřednictvím zástupce organizace. Kontaktujte jej prostřednictvím e-mailu anebo jinak podle interních pravidel organizace. Nezapomeňte sdělit důvod, proč chcete certifikát odvolat spolu se sériovým číslem certifikátu,​ aby nedošlo k nedorozumění.+Serverový certifikát TCS nelze odvolat přímo, ale pouze prostřednictvím zástupce organizace. Kontaktujte jej prostřednictvím e-mailu anebo jinak podle interních pravidel organizace. Nezapomeňte sdělit důvod, proč chcete certifikátodvolat spolu se sériovým číslem certifikátu,​ aby nedošlo k nedorozumění.
  
  
Poslední úprava:: 2015/08/10 16:49