cs:st-tcs-server-revoke2.html

Toto je starší verze dokumentu!


Odvolání certifikátu

V případě, že se privátní klíč vašeho certifikátu dostane do nepovolaných rukou je nutné certifikát odvolat.

Také když již nechcete certifikát používat (například protože již máte pro daný server/službu nový certifikát), je žádoucí platnost stávajícího certifikátu odvolat.

Serverový certifikát TCS nelze odvolat přímo, ale pouze prostřednictvím zástupce organizace. Kontaktujte jej prostřednictvím e-mailu anebo jinak podle interních pravidel organizace. Nezapomeňte sdělit důvod, proč chcete certifikát odvolat spolu se sériovým číslem certifikátu, aby nedošlo k nedorozumění.

Poslední úprava:: 2015/08/09 10:24