cs:st-tcs-server-install-postfix.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-tcs-server-install-postfix.html [2010/02/10 15:32]
ec@cesnet.cz
cs:st-tcs-server-install-postfix.html [2017/02/10 13:56] (aktuální)
Jan Oppolzer
Řádek 3: Řádek 3:
 Upravte konfigurační soubor "​main.cf"​ Upravte konfigurační soubor "​main.cf"​
  
-<WRAP code> +<​code>​  
-...\\  +smtpd_tls_cert_file = cert_file.pem 
-smtpd_tls_cert_file = **cert_file.pem**\\  ​ +smtpd_tls_key_file = server_key_file.pem 
-smtpd_tls_key_file = **server_key_file.pem**\\  +</​code>​
-...+
  
-</​WRAP>​ 
   ?? cert-file.pem   ?? cert-file.pem
 :: soubor obsahující certifikát serveru a certifikát //TERENA SSL CA// :: soubor obsahující certifikát serveru a certifikát //TERENA SSL CA//
Řádek 15: Řádek 13:
 Soubor vytvoříte příkazem: Soubor vytvoříte příkazem:
  
-<WRAP programlisting+<code bash
-**cat** **server_cert_file.pem** **TCS_cert_file.pem** **cert_file.pem** +$ cat server_cert_file.pem TCS_cert_file.pem > cert_file.pem 
-</WRAP>+</code>
  
     ?? server_cert_file.pem     ?? server_cert_file.pem
Řádek 29: Řádek 27:
 :: soubor obsahující nezašifrovaný privátní klíč !! :: soubor obsahující nezašifrovaný privátní klíč !!
 !! !!
- 
- 
  
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:56