cs:st-tcs-server-install-java.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-tcs-server-install-java.html [2010/02/10 15:33]
ec@cesnet.cz
cs:st-tcs-server-install-java.html [2010/02/11 09:01] (aktuální)
Jan Tomášek
Řádek 11: Řádek 11:
 </​code>​ </​code>​
  
-Stáhněte si podepsaným certifikátem ​a uložte ho jako ''​server_cert_file.pem''​ a proveďte jeho import.+Stáhněte si podepsaný certifikát ​a uložte ho jako ''​server_cert_file.pem''​ a proveďte jeho import.
  
 <code bash> <code bash>
Poslední úprava:: 2010/02/11 09:01