cs:st-tcs-server-install-apache.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-tcs-server-install-apache.html [2010/02/10 15:31]
ec@cesnet.cz
cs:st-tcs-server-install-apache.html [2017/02/10 13:55]
Jan Oppolzer
Řádek 3: Řádek 3:
 Upravte konfigurační soubor serveru: Upravte konfigurační soubor serveru:
  
-<WRAP code> +<​code ​apache>
-... \\ +
-SSLCertificateFile **server_cert_file.pem**\\ +
-SSLCertificateKeyFile **server_key_file.pem**\\  +
-SSLCertificateChainFile **TCS_cert_file.pem**\\ ​  +
 ... ...
 +SSLCertificateFile server_cert_file.pem
 +SSLCertificateKeyFile server_key_file.pem
 +SSLCertificateChainFile TCS_cert_file.pem
 +...
 +</​code>​
  
-</​WRAP>​ 
   ?? server_cert_file.pem   ?? server_cert_file.pem
 :: soubor obsahující serverový certifikát !! :: soubor obsahující serverový certifikát !!
Řádek 18: Řádek 18:
 Chcete-li, aby Apache při startu nevyžadoval heslo k privátnímu klíči, můžete vytvořit soubor s nezašifrovaným privátním klíčem příkazem: Chcete-li, aby Apache při startu nevyžadoval heslo k privátnímu klíči, můžete vytvořit soubor s nezašifrovaným privátním klíčem příkazem:
  
-<WRAP programlisting+<code bash
-**openssl rsa** //-in// **encrypted-key.pem** //-out// **decrypted-key.pem**\\  +$ openssl rsa -in encrypted-key.pem -out decrypted-key.pem 
-Enter pass phrase for **encrypted-key.pem****‹heslo›**\\  +Enter pass phrase for encrypted-key.pem:​ ‹heslo›  
-writing RSA key\\ +writing RSA key
  
 +</​code>​
  
-</​WRAP>​ 
     ?? encrypted-key.pem     ?? encrypted-key.pem
 :: soubor obsahující zašifrovaný klíč !! :: soubor obsahující zašifrovaný klíč !!
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:55