cs:st-tcs-csr-java.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-tcs-csr-java.html [2016/04/12 21:26]
Daniel Studený
cs:st-tcs-csr-java.html [2017/02/10 13:52]
Jan Oppolzer
Řádek 3: Řádek 3:
 Postup generování žádosti je uveden níže, po odeslání budete dotázání na heslo úložiště certifikátu. Postup generování žádosti je uveden níže, po odeslání budete dotázání na heslo úložiště certifikátu.
  
-<WRAP code>+<​code ​bash>
 $ cd $CATALINA_HOME/​conf \\  $ cd $CATALINA_HOME/​conf \\ 
 $ keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 \ $ keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 \
-\\      ​-keystore store.key -validity 1100 \ +    ​-keystore store.key -validity 1100 \ 
-\\      ​-dname "​CN=**server.example.org**,​ O=**organizace**,​ C=CZ" \ +    -dname "​CN=**server.example.org**,​ O=**organizace**,​ C=CZ" \ 
-\\      ​-keypass heslo_certifikatu -alias tomcat +    -keypass heslo_certifikatu -alias tomcat 
-</WRAP>+</code>
  
   ?? server.example.org   ?? server.example.org
Řádek 20: Řádek 20:
 Žádost o podpis (CSR) z privátního klíče vygenerujte takto: Žádost o podpis (CSR) z privátního klíče vygenerujte takto:
  
-<​code>​+<​code ​bash>
 keytool -certreq -keyalg RSA -file new.csr -keystore new.key -alias tomcat keytool -certreq -keyalg RSA -file new.csr -keystore new.key -alias tomcat
 </​code>​ </​code>​
Řádek 28: Řádek 28:
 takto: takto:
  
-<file>+<code>
 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
 MIICrDCCAZQCAQAwOTELMAkGA1UEBhMCQ1oxDzANBgNVBAoTBkNFU05FVDEZMBcG MIICrDCCAZQCAQAwOTELMAkGA1UEBhMCQ1oxDzANBgNVBAoTBkNFU05FVDEZMBcG
Řádek 34: Řádek 34:
 1Kr62Z/​2V4y5nmzD7HaACA== 1Kr62Z/​2V4y5nmzD7HaACA==
 -----END CERTIFICATE REQUEST----- -----END CERTIFICATE REQUEST-----
-</file>+</code>
  
 Pro žádosti s klíčem o doporučené délce 2048 bitů aplikace umožňuje Pro žádosti s klíčem o doporučené délce 2048 bitů aplikace umožňuje
 vydání certifikátu až na 3 roky. Pro žádosti s kratším klíčem je vydání certifikátu až na 3 roky. Pro žádosti s kratším klíčem je
 umožněno vydat certifikáty s dobou platnosti jen jeden rok. umožněno vydat certifikáty s dobou platnosti jen jeden rok.
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:52