cs:st-server-cca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-server-cca.html [2017/02/16 14:01]
semik@cesnet.cz [Oprávnění žádat o serverový certifikát]
cs:st-server-cca.html [2017/02/16 14:02] (aktuální)
semik@cesnet.cz [Oprávnění žádat o serverový certifikát]
Řádek 15: Řádek 15:
 O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET CA3 by nemělo být starší než 1 měsíc. O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET CA3 by nemělo být starší než 1 měsíc.
  
-=== Vzor pověření ​===+** Vzor pověření ​**
  
 <​file>​ <​file>​
Poslední úprava:: 2017/02/16 14:02