cs:st-server-cca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-server-cca.html [2020/01/07 11:23]
Jan Chvojka
cs:st-server-cca.html [2020/01/07 14:56]
Jan Chvojka
Řádek 13: Řádek 13:
 ==== Oprávnění žádat o serverový certifikát ==== ==== Oprávnění žádat o serverový certifikát ====
  
-O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET ​CA3 by nemělo být starší než 1 měsíc.+O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET ​CA4 by nemělo být starší než 1 měsíc.
  
 ** Vzor pověření ** ** Vzor pověření **
Poslední úprava:: 2020/01/07 14:56