cs:st-server-cca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-server-cca.html [2017/02/16 14:01]
Jan Tomášek [Oprávnění žádat o serverový certifikát]
cs:st-server-cca.html [2020/01/07 14:56]
Jan Chvojka
Řádek 1: Řádek 1:
  
  
-====== Serverové certifikáty ​CESNET CA3 ​======+====== Serverové certifikáty ​CESNET CA4 ​======
  
-Velmi doporučujeme místo serverových certifikátů od CESNET ​CA3 používat [[cs:​st-guide-tcs-server.html|serverové certifikáty TCS]].+Velmi doporučujeme místo serverových certifikátů od CESNET ​CA4 používat [[cs:​st-guide-tcs-server2.html|serverové certifikáty TCS]].
  
 ===== Předpoklady a podmínky ===== ===== Předpoklady a podmínky =====
  
-Certifikační autorita ​CESNET CA3 ​vydává serverové certifikáty pro servery provozované českými vysokými školami a Akademií věd ČR.+Certifikační autorita ​CESNET CA4 ​vydává serverové certifikáty pro servery provozované českými vysokými školami a Akademií věd ČR.
  
-O vydání serverového certifikátu může požádat osoba pověřená příslušnou institucí (viz [[st-server-cca.html#​st-server-cca-delegation|Oprávnění žádat o serverový certifikát]]),​ která disponuje platným osobním certifikátem vydaným certifikační autoritou ​CESNET CA3 ​anebo TCS.+O vydání serverového certifikátu může požádat osoba pověřená příslušnou institucí (viz [[st-server-cca.html#​st-server-cca-delegation|Oprávnění žádat o serverový certifikát]]),​ která disponuje platným osobním certifikátem vydaným certifikační autoritou ​CESNET CA4 ​anebo TCS.
  
 ==== Oprávnění žádat o serverový certifikát ==== ==== Oprávnění žádat o serverový certifikát ====
  
-O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET ​CA3 by nemělo být starší než 1 měsíc.+O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET ​CA4 by nemělo být starší než 1 měsíc.
  
-=== Vzor pověření ​===+** Vzor pověření ​**
  
 <​file>​ <​file>​
Poslední úprava:: 2020/01/07 14:56