cs:st-server-cca-channge.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-server-cca-channge.html [2017/02/10 14:01]
Jan Oppolzer
cs:st-server-cca-channge.html [2017/02/16 14:02] (aktuální)
Jan Tomášek [Změna obsahu certifikátu]
Řádek 6: Řádek 6:
  
 **Příklad textu zprávy** **Příklad textu zprávy**
-<WRAP round tip>+<file>
 Žádám o změnu IP adresy z 1.2.3.4 na 5.6.7.8 v certifikátu cn=mail.org.cz,​o=Moje Organizace,​dc=cesnet-ca,​dc=cz. Žádám o změnu IP adresy z 1.2.3.4 na 5.6.7.8 v certifikátu cn=mail.org.cz,​o=Moje Organizace,​dc=cesnet-ca,​dc=cz.
-</WRAP>+</file>
  
 Obdobně postupujte i při žádosti o změnu kontaktní adresy. Obdobně postupujte i při žádosti o změnu kontaktní adresy.
Poslední úprava:: 2017/02/16 14:02