cs:st-guide-tcs-server2.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-guide-tcs-server2.html [2015/08/10 16:18]
ec@cesnet.cz drobná jazyková korekce
cs:st-guide-tcs-server2.html [2017/03/03 20:08] (aktuální)
Daniel Studený Oprava významu zkratky TCS a změna odkazu TERENA => Géant
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Serverové certifikáty TCS ====== ====== Serverové certifikáty TCS ======
  
-Od srpna 2009 zprostředkuje CESNET, z. s. p. o., serverové certifikáty [[http://​www.terena.org/activities/tcs/|TERENA ​Certificate Service]] (dále jen TCS) pro servery organizací začleněných do české sítě národního výzkumu CESNET2. Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny, není možné umožnit tuto službu využívat. Služba je poskytována firmou DigiCert, jednou z největších celosvětových certifikačních autorit.+Od srpna 2009 zprostředkuje CESNET, z. s. p. o., serverové certifikáty [[http://​www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/​TCS.aspx|Trusted ​Certificate Service]] (dále jen TCS) pro servery organizací začleněných do české sítě národního výzkumu CESNET2. Organizacím,​ které nejsou do sítě CESNET2 připojeny, není možné umožnit tuto službu využívat. Služba je poskytována firmou DigiCert, jednou z největších celosvětových certifikačních autorit.
  
 V této kapitole najdete postupy pro: V této kapitole najdete postupy pro:
Poslední úprava:: 2017/03/03 20:08