cs:st-cca-services.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-cca-services.html [2020/01/07 14:48]
Jan Chvojka
cs:st-cca-services.html [2020/06/29 11:56]
Jan Chvojka [Osobní certifikáty TCS]
Řádek 18: Řádek 18:
 ===== Osobní certifikáty TCS ===== ===== Osobní certifikáty TCS =====
  
-CESNET CA zprostředkuje vydávání osobních a eScience (gridových) certifikátů TCS. Tyto certifikáty vydává certifikační úřad společnosti [[http://​www.digicert.com/|DigiCert]], jehož kořenovým certifikátům důvěřuje většina internetových browserů a mailových klientů v implicitní konfiguraci.+CESNET CA zprostředkuje vydávání osobních a eScience (gridových) certifikátů TCS. Tyto certifikáty vydává certifikační úřad společnosti [[http://​www.sectigo.com/|Sectigo]], jehož kořenovým certifikátům důvěřuje většina internetových browserů a mailových klientů v implicitní konfiguraci.
  
 Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]]. Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]].
Řádek 37: Řádek 37:
   * zaměstnancům CESNETu.   * zaměstnancům CESNETu.
  
-Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal.html|Osobní certifikát]].+Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal-ca4.html|Osobní certifikát]].
  
 ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby ===== ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby =====
Poslední úprava:: 2020/06/29 11:56