cs:st-cca-services.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:st-cca-services.html [2020/01/07 14:48]
Jan Chvojka
cs:st-cca-services.html [2020/01/07 14:51]
Jan Chvojka
Řádek 37: Řádek 37:
   * zaměstnancům CESNETu.   * zaměstnancům CESNETu.
  
-Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal.html|Osobní certifikát]].+Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal-ca4.html|Osobní certifikát]].
  
 ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby ===== ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby =====
Poslední úprava:: 2020/06/29 11:56