cs:st-cca-services.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:st-cca-services.html [2015/11/26 16:15]
Daniel Studený
cs:st-cca-services.html [2020/01/07 14:51]
Jan Chvojka
Řádek 9: Řádek 9:
 CESNET CA poskytuje následující služby: CESNET CA poskytuje následující služby:
  
-  * [[#Osobní certifikáty TCS|Osobní certifikáty TCS]] < +  * [[#Osobní certifikáty TCS|Osobní certifikáty TCS]] 
-  * [[#​Serverové certifikáty TCS|Serverové certifikáty TCS]] < +  * [[#​Serverové certifikáty TCS|Serverové certifikáty TCS]] 
-  * [[#​Vydávání osobních certifikátů|Vydávání osobních certifikátů]] ​< +  * [[#​Vydávání osobních certifikátů|Vydávání osobních certifikátů]] 
-  * [[#​Vydávání certifikátů pro servery a služby|Vydávání certifikátů pro servery a služby]] ​< +  * [[#​Vydávání certifikátů pro servery a služby|Vydávání certifikátů pro servery a služby]] 
-  * [[#​Certifikace registračních úřadů|Certifikace registračních úřadů]] ​< +  * [[#​Certifikace registračních úřadů|Certifikace registračních úřadů]] 
-  * [[#​Certifikace certifikačních úřadů|Certifikace certifikačních úřadů]] ​<+  * [[#​Certifikace certifikačních úřadů|Certifikace certifikačních úřadů]]
  
 ===== Osobní certifikáty TCS ===== ===== Osobní certifikáty TCS =====
Řádek 30: Řádek 30:
 ===== Vydávání osobních certifikátů ===== ===== Vydávání osobních certifikátů =====
  
-Pro organizace pro které není efektivní aktivace služby [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]] je k dispozici certifikační úřad CESNET ​CA3 který umožnuje vydání certifikátů:​+Pro organizace pro které není efektivní aktivace služby [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]] je k dispozici certifikační úřad CESNET ​CA4 který umožnuje vydání certifikátů:​
  
-  * osobám zúčastněným na výzkumných projektech CESNETu, ​< +  * osobám zúčastněným na výzkumných projektech CESNETu, 
-  * osobám zúčastněným na výzkumných projektech členů CESNETu, ​< +  * osobám zúčastněným na výzkumných projektech členů CESNETu, 
-  * správcům systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a < +  * správcům systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a 
-  * zaměstnancům CESNETu. ​<+  * zaměstnancům CESNETu.
  
-Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal.html|Osobní certifikát]].+Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[ch-personal-ca4.html|Osobní certifikát]].
  
 ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby ===== ===== Vydávání certifikátů pro servery a služby =====
Řádek 49: Řádek 49:
 Serverové certifikáty jsou vydávány pro servery a služby provozované Serverové certifikáty jsou vydávány pro servery a služby provozované
  
-  * institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu, ​< +  * institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu, 
-  * členy sdružení, ​< +  * členy sdružení,​ 
-  * CESNETem. ​<+  * CESNETem.
  
 Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[st-server-cca.html|Certifikáty CESNET CA]]. Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát,​ registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[st-server-cca.html|Certifikáty CESNET CA]].
Poslední úprava:: 2020/06/29 11:56