cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/10/31 11:00]
Jan Chvojka
cs:navigationmenu [2019/10/31 11:10] (aktuální)
Jan Chvojka
Řádek 24: Řádek 24:
         * [[cs:​st-user-change4.html|Změna obsahu certifikátu]]  ​         * [[cs:​st-user-change4.html|Změna obsahu certifikátu]]  ​
         * [[cs:​st-user-revoke4.html|Odvolání certifikátu]] ​           * [[cs:​st-user-revoke4.html|Odvolání certifikátu]] ​  
-        * [[cs:​st-user-migrace4.html|Přechod od CESNET CA]] 
       * [[cs:​ch-personal.html|CESNET CA3]]       * [[cs:​ch-personal.html|CESNET CA3]]
         * [[cs:​st-user-new.html|Vytvoření certifikátu]]  ​         * [[cs:​st-user-new.html|Vytvoření certifikátu]]  ​
Poslední úprava:: 2019/10/31 11:10