cs:gdpr.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:gdpr.html [2018/05/24 14:57]
Jiří Bořík
cs:gdpr.html [2018/05/24 14:58]
Jiří Bořík
Řádek 3: Řádek 3:
 Certifikační autority vydávají elektronické osobní certifikáty osobám na základě jejich žádosti. Certifikát obsahuje osobní informace poskytnuté uživatelem přímo nebo prostřednictvím jeho domovské organizace (atributy dodané prostřednictvím IdP). Vydaný certifikát je následně poskytnut žadateli a jeho další použití a šíření údajů v něm obsažených je plně pod kontrolou žadatele. CA údaje z vydaných certifikátů nevystavuje a nikomu neposkytuje. CA pouze uchovává informace o certifikátu a jeho žadateli pro potřebu interního auditu v souladu se stanovenými pravidly. Certifikační autority vydávají elektronické osobní certifikáty osobám na základě jejich žádosti. Certifikát obsahuje osobní informace poskytnuté uživatelem přímo nebo prostřednictvím jeho domovské organizace (atributy dodané prostřednictvím IdP). Vydaný certifikát je následně poskytnut žadateli a jeho další použití a šíření údajů v něm obsažených je plně pod kontrolou žadatele. CA údaje z vydaných certifikátů nevystavuje a nikomu neposkytuje. CA pouze uchovává informace o certifikátu a jeho žadateli pro potřebu interního auditu v souladu se stanovenými pravidly.
  
-Sdružení CESNET poskytuje certifikační služby jak vlastní - CESNET CA, tak zprostředkovaně ​v rámci celoevropského projektu GÉANT'​s Trusted Certificate Service (TCS), kde je aktuálně vysoutěženým dodavatelem služby firma [[https://​digicert.com|DigiCert]]. Povinnosti a chování certifikačních autorit jsou shrnuty v certifikačních politikách (Certificate Policies, CP) a prováděcích směrnicích (Certificate Practice Statement, CPS): +Sdružení CESNET poskytuje certifikační služby jak vlastní - CESNET CA, tak zprostředkované - v rámci celoevropského projektu GÉANT'​s Trusted Certificate Service (TCS), kde je aktuálně vysoutěženým dodavatelem služby firma [[https://​digicert.com|DigiCert]]. Povinnosti a chování certifikačních autorit jsou shrnuty v certifikačních politikách (Certificate Policies, CP) a prováděcích směrnicích (Certificate Practice Statement, CPS): 
  
   * [[cs:​ch-cp-cps.html|CP a CPS CESNET CA]]    * [[cs:​ch-cp-cps.html|CP a CPS CESNET CA]] 
Poslední úprava:: 2020/05/26 15:12