cs:crt-usertrustrsaca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:crt-usertrustrsaca.html [2015/10/12 17:35]
bozon@cesnet.cz https links
cs:crt-usertrustrsaca.html [2017/02/10 13:22] (aktuální)
Jan Oppolzer ~~SP~~ změněno na --- (nbsp plugin NEBUDE!)
Řádek 6: Řádek 6:
 ^ Otisk SHA1 ​ | EA:​B0:​40:​68:​9A:​0D:​80:​5B:​5D:​6F:​D6:​54:​FC:​16:​8C:​FF:​00:​B7:​8B:​E3 ​ | ^ Otisk SHA1 ​ | EA:​B0:​40:​68:​9A:​0D:​80:​5B:​5D:​6F:​D6:​54:​FC:​16:​8C:​FF:​00:​B7:​8B:​E3 ​ |
 ^ Otisk SHA256 ​ | 1A:​51:​74:​98:​0A:​29:​4A:​52:​8A:​11:​07:​26:​D5:​85:​56:​50:​26:​6C:​48:​D9:​88:​3B:​EA:​69:​2B:​67:​B6:​D7:​26:​DA:​98:​C5 ​ | ^ Otisk SHA256 ​ | 1A:​51:​74:​98:​0A:​29:​4A:​52:​8A:​11:​07:​26:​D5:​85:​56:​50:​26:​6C:​48:​D9:​88:​3B:​EA:​69:​2B:​67:​B6:​D7:​26:​DA:​98:​C5 ​ |
-^ Certifikát CA  | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt|Instalovat (DER)]] ​~~SP~~ ​[[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem|Stáhnout (PEM)]] ​~~SP~~ ​[[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.txt|Náhled (TXT)]] |+^ Certifikát CA  | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt|Instalovat (DER)]] ​--- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem|Stáhnout (PEM)]] ​--- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​USERTrust_RSA_Certification_Authority.txt|Náhled (TXT)]] |
 ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout]] | ^ Aktuální CRL  | [[https://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout]] |
  
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:22