cs:crt-digicerthighassuranceevrootca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:crt-digicerthighassuranceevrootca.html [2017/02/14 10:27] (aktuální)
Daniel Studený vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +^ Jméno CA  | CN=**DigiCert High Assurance EV Root CA**, OU=%%www.digicert.com%%,​ O=DigiCert Inc, C=US |
 +^ Vydavatel ​ | CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=%%www.digicert.com%%,​ O=DigiCert Inc, C=US |
 +^ Platnost od  | 10. listopad 2006 |
 +^ Platnost do  | 10. listopad 2031 |
 +^ Sériové číslo ​ | 02:​AC:​5C:​26:​6A:​0B:​40:​9B:​8F:​0B:​79:​F2:​AE:​46:​25:​77 ​ |
 +^ Otisk SHA1  | 5F:​B7:​EE:​06:​33:​E2:​59:​DB:​AD:​0C:​4C:​9A:​E6:​D3:​8F:​1A:​61:​C7:​DC:​25 ​ |
 +^ Otisk SHA256 ​ | 74:​31:​E5:​F4:​C3:​C1:​CE:​46:​90:​77:​4F:​0B:​61:​E0:​54:​40:​88:​3B:​A9:​A0:​1E:​D0:​0B:​A6:​AB:​D7:​80:​6E:​D3:​B1:​18:​CF ​ |
 +^ Certifikát CA  | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.txt|Náhled (TXT)]] |
 +^ Aktuální CRL  | [[http://​crl4.digicert.com/​DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crl|Stáhnout]] |
  
Poslední úprava:: 2017/02/14 10:27