cs:crt-digicertassuredidrootca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:crt-digicertassuredidrootca.html [2017/02/10 13:20]
Jan Oppolzer ~~SP~~ změněno na --- (nbsp plugin NEBUDE!)
cs:crt-digicertassuredidrootca.html [2017/02/14 10:51] (aktuální)
Daniel Studený
Řádek 2: Řádek 2:
 ^ Vydavatel ​ | CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=%%www.digicert.com%%,​ O=DigiCert Inc, C=US | ^ Vydavatel ​ | CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=%%www.digicert.com%%,​ O=DigiCert Inc, C=US |
 ^ Platnost od  | 10. listopad 2006 | ^ Platnost od  | 10. listopad 2006 |
-^ Platnost do  | 9. listopad 2031 |+^ Platnost do  | 10. listopad 2031 |
 ^ Sériové číslo ​ | 0C:​E7:​E0:​E5:​17:​D8:​46:​FE:​8F:​E5:​60:​FC:​1B:​F0:​30:​39 ​ | ^ Sériové číslo ​ | 0C:​E7:​E0:​E5:​17:​D8:​46:​FE:​8F:​E5:​60:​FC:​1B:​F0:​30:​39 ​ |
 ^ Otisk SHA1  | 05:​63:​B8:​63:​0D:​62:​D7:​5A:​BB:​C8:​AB:​1E:​4B:​DF:​B5:​A8:​99:​B2:​4D:​43 ​ | ^ Otisk SHA1  | 05:​63:​B8:​63:​0D:​62:​D7:​5A:​BB:​C8:​AB:​1E:​4B:​DF:​B5:​A8:​99:​B2:​4D:​43 ​ |
Poslední úprava:: 2017/02/14 10:51