cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/22 16:17]
Jan Chvojka [GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/26 12:31] (aktuální)
Jan Chvojka [GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
Řádek 15: Řádek 15:
 ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 | ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl]] |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodo.net)]] |
  
 \\ \\
Řádek 23: Řádek 23:
 ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** | ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** |
 ^ Vydavatel ​    | C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services | ^ Vydavatel ​    | C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services |
-^ Platnost od   ​| ​Mar 12. březen 2019 |+^ Platnost od   | 12. březen 2019 |
 ^ Platnost do   | 31. prosinec 2028 | ^ Platnost do   | 31. prosinec 2028 |
 ^ Sériové číslo | 39:​72:​44:​3a:​f9:​22:​b7:​51:​d7:​d3:​6c:​10:​dd:​31:​35:​95 | ^ Sériové číslo | 39:​72:​44:​3a:​f9:​22:​b7:​51:​d7:​d3:​6c:​10:​dd:​31:​35:​95 |
Řádek 29: Řádek 29:
 ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b | ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]  |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]  |
  
 \\ \\
Řádek 40: Řádek 40:
 ^ Platnost do  | 1. květen 2033 | ^ Platnost do  | 1. květen 2033 |
 ^ Sériové číslo ​ | da:​43:​bd:​13:​9b:​d2:​58:​bb:​4d:​d6:​1c:​ac:​c4:​f3:​db:​e0 ​ | ^ Sériové číslo ​ | da:​43:​bd:​13:​9b:​d2:​58:​bb:​4d:​d6:​1c:​ac:​c4:​f3:​db:​e0 ​ |
-^ Otisk SHA1  | C2:82:6E:26:6D:74:05:D3:4E:F8:97:62:63:6A:E4:B3:6E:86:CB:5E +^ Otisk SHA1  | c2:82:6e:26:6d:74:05:d3:4e:f8:97:62:63:6a:e4:b3:6e:86:cb:5e 
-^ Otisk SHA256 ​ | 37:83:4F:A5:EA:40:FB:F7:B6:​11:​96:​95:​59:​62:​E1:CA:​05:​58:​87:​24:​35:​E4:20:66:53:D3:F6:20:DD:8E:98:8E +^ Otisk SHA256 ​ | 37:83:4f:a5:ea:40:fb:f7:b6:​11:​96:​95:​59:​62:​e1:ca:​05:​58:​87:​24:​35:​e4:20:66:53:d3:f6:20:dd:8e:98:8e 
-^ Certifikát CA  | {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} |+^ Certifikát CA  | {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} |
 ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] |
  
-\\ +^ Řetěz certifikátů ​ | {{ :certs:​chain_geant_ov_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} |
- +
-^ Řetěz certifikátů ​ | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_TERENA_SSL_CA_4.pem| Stáhnout (PEM)]] |+
  
Poslední úprava:: 2020/05/22 16:17